Titel / BeschreibungD

zu den Filteroptionen
  • bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? : Demans tam olarak nedir? ; Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? : Demans nasıl tedavi edilebilir? : ne gibi önlem alabilirim? : Demans hastası insanlara nasıl davranmalı?
    Josfeld, Barbara ; Bottrop
    Elektronische Ressource, Bottrop, 2013
  • Grimm, M. ; Lübbers, U. ; Handmann, Uwe
    1. Auflage, Bottrop : Institut Informatik, Hochschule Ruhr West, 20.02.2017