Titel / Beschreibung
Burbach informiert : Amtsblatt der Gemeinde Burbach ; Verbreitungsgebiet : Burbach, Gilsbach, Holzhausen, Lippe, Lützeln, Niederdresselndorf, Oberdresselndorf, Wahlbach, W [...]. Burbach, 2008 -